Vad finns det för fördelar med att välja en hiss med en skruvdriven teknologi?
Det svaret finner du här!

Vi kommer på ett enkelt sätt att gå igenom alla fördelaktiga funktioner som du kan hitta i en skruvdriven hiss från FM Hiss.

1. Högkvalitativa säkerhetssystem

Den första prioriteten vi har är säkerhet. Alla liftar är konstruerade med en rad olika säkerhetsfunktioner som vi kommer att förklara här under.

NÖDSTOPP

I alla våra hissar finner du en nödstopp som du kan använda vid en nödsituation eller om något annat oväntat sker. Knappen är röd men en stoppsignal som ikon. Om du använt nödstoppen kan du lätt återställa den genom att vända den klockvis.

NÖDSÄNKNING

Om du befinner dig i en nödsituation och du behöver evakuera så kan du öppna elskåpet i hissen. Där kommer du att se en nedsäkningsknapp och det är bara att trycka så kommer du sänkas till närmsta våning. Denna funktion finner du också i alla våra hissar.

DÖRRÖPPNARE VID NÖDSITUATION

Finner du dig i en nödsituation och behöver öppna hissdörren så kan den öppnas via en nyckel som finns innanför kontrollpanelen. Dörren låses upp genom att vrida nyckeln i ett hål ovanför landningsdörren på utsidam av hissen. Finns det ingen hjälp utanför hissen är det bara att använda nedsäkningsknappen istället så låses dörren upp så fort du kommit till närmsta våning.

SÄKERHETSMUTTER

Tar vi en titt på hissens drivenheter så finns där en säkerhetsmutter som tar över om den ordinära drivmuttern skulle fallera.

SÄKERHETSKANTER

Tappar du till exempel ett mynt i kanten av hissen eller om du trycker på någon av kanterna med dina fingrar kommer du märka att hissen stannar. Detta är på grund av en säkerthetsfunktion som gör att du inte ska kunna fastna med fingrarna i hissen. Denna funktion är även aktiverad på sidorna och på toppen av hissen för att undvika klämskador. Hissen startas igen så fort problemet är löst.

SÄKERHETSKRETS

Säkerhetskretsen är kopplad till max 48 V AC märkspänning. Om säkerhertskretsen bryts av någon av dess strömbrytare kommer elen till motorn att bli bruten och hissen kommer att stanna.  Batteriet påverkas dock inte av denna situation. Med andra ord kommer du forfarande ha tillgång till alla säkerthetsfunktioner som nödlampa, nedsäkning, och kommunikationssystemet.

ELDSÄKER LANDNINGSDÖRR (TILLVAL)

Vi erbjuder certifierade landningsdörrar vid förfrågan.

2. Tyst operativsystem

Känn tystheten och mjukheten i att åka i en av våra hissar. Alla våra hissar är konstruerade för att maximera komforten för den vardagliga användaren.

Här under kan du se hur pass tyst en vår hiss är i jämförande med andra ljud vi stöter på under vardagen.

LJUDNIVÅ

Mixer =  88 dB
Dammsugare, 1 m = 70-80 dB
Normal konversation, 1 m = 60 dB
Kylskåp =  32-47 db
Hiss från FM Hiss = 30 db
En tickande klocka = 20 db
Andning = 10 db
(Mätningarna är tagna innanför hissen, vid en hisstur från våning 1 till våning 2)

3. Låg energikonsumtion

Precis som en dammsugare eller en mikrovågsugn så aktiveras inte hissens strömfunktion förrän någon trycker på startknappen.

Som du kan se ovanför, drar en hiss mindre ström än vad en genomsnittlig luftkonditionering gör.

4. Mindre underhåll

OLJA

En hiss från FM Hiss är ganska enkelt att underhålla vid jämförelse med hissar som använder hydraulisk teknologi. Tar vi en titt på den genomsnittliga oljekonsumtionen av en hydraulisk hiss  så hamnar den på  20-30 liter per år. Denna olja måste också bytas vid varje halv- till helår. Oljebytet kan vara lite bökigt och samtidigt är det inte ovanligt att det  har skett någon typ av oljeläckage.

För att lösa problemet med oljespill har vi installerat ett anti-oljespillsystem som håller oljan på plats samtidigt som den ger en perfekt mängd olja för maximal funktion. Mängden olja som behövs för en är endast 2-3 liter vilket är nästan 10 gånger mindre än en typisk hydraulisk lift.

BATTERI

Vid varje servicetillfälle ser vi också till att kolla över nödbatteriet så att den är vid full funktion. Detta sker oftast var 4:e till 6:e månad.

5. Utrymmes- och kostnadsbesparande teknologi

Med tanke på att alla våra hissar är skruvdrivna så kommer det med en rad olika fördelar.

Med tanke på att alla våra hissar är skruvdrivna så kommer det med en rad olika fördelar.

  • Våra hissar behöver inte något maskinrum vilket i sin tur skapar mer utrymme.
  • Inget gropdjup behövs då hissen kan installeras direkt på golvet.
  • Anti-oljespillsystem som sparar dig onödigt oljeläckage.
  • Över 80 olika plattformsstorlekar för maximal flexibiliet.